Trường Việt Ngữ Hồng Bàng

SEATTLE - WASHINGTON

Sinh Hoạt 2017-2018

Ghi Danh Lớp Học

Hình Lớp

Teachers, Staff, Parents, Volunteers

Teacher and Volunteer Appreciation Dinner (May 12th, 2018)

Tập Múa Đón Xuân Mậu Tuất

Mừng Xuân Mậu Tuất

Performance at Fisher Pavilion in Seattle - Tết Mậu Tuất

Children's Knowledge Bowl - Tết Mậu Tuất