Trường Việt Ngữ Hồng Bàng

SEATTLE - WASHINGTON

Phụ Huynh Trợ Giúp | Parents' Participation

Trường Hồng Bàng hoạt động nhờ vào sự tình nguyện và đóng góp công sức không vụ lợi của các Thầy Cô và Phụ Huynh.

Xin các Phụ Huynh giúp nhà trường trong các việc sau đây:

  • Thức ăn, nước uống giờ giải lao

  • Tổ chức các buổi tiệc thân mật

  • Các sinh họat Tết, trung thu, và các ngày lễ

  • Picnic cuối năm

  • Tổ chức an ninh, trật tự

Trợ Giúp của Phụ Huynh

  • Yểm trợ trường Việt Ngữ Hồng-Bàng trong việc đào tạo cho các em

  • Yểm trợ trường về nhân sự trong việc giữ gìn an ninh trật tự và các sinh hoạt khác

  • Tổ chức hay phụ giúp trường tổ chức những buổi lễ trong năm như Tết Trung Thu, Buổi Ăn Thân Mật, Tết Nguyên Đán, Lễ Mãn Khóa, buổi họp mặt ngoài trời, v.v.

Tham Gia Trật Tự

Trường Hồng Bàng kêu gọi Phụ Huynh tham gia vào việc giữ gìn an ninh trật tự cho các con em trong giờ học và giờ ra chơi.

Parent of students attending Hong Bang will have to sign up for recess patrol. The school will need your help as follows:

Time : 1:15pm - 2:15PM:

 • -Help set up snack tables in the cafeteria room, along with set out snacks for each class

 • -Patrol playground recess and make sure that students don't run, jump from stairway, yelling.

 • -Remind students not to littering around the common area and school play ground

 • -Clean up after snack time and help restack all chairs and table.