Trường Việt Ngữ Hồng Bàng

SEATTLE - WASHINGTON

Giới Thiệu | About

Trường Việt Ngữ Hồng Bàng (VNHB) được thành lập vào tháng 9 năm 2001 do một nhóm phụ huynh học sinh trong vùng Seattle và phụ cận. Sứ mạng của trường VNHB là tạo một môi trường sinh hoạt, bảo tồn, và phát huy văn hóa Việt Nam bằng cách dạy các con em thông thạo Việt Ngữ, hiểu biết về truyền thống, và nguồn gốc dân tộc Việt Nam.

Mục đích của trường là đào tạo các em

 • Có khả năng nói, đọc, và viết tiếng Việt thuần thạo,

 • Có một kiến thức về văn hóa và lịch sử Việt,

 • Trở nên một công dân có trách nhiệm qua những công tác thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng.

Chương trình giảng dạy của trường hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, phụ huynh có thể đóng lệ phí tượng trưng để giúp trường trang trải những chi phí trong niên khóa. Mọi hoạt động của trường đều nhằm vào mục đích văn hóa và giáo dục.

Hiện tại, trường VNHB có 14 lớp với 330 học sinh. Trường chỉ nhận học sinh 7 tuổi trở lên. Lớp học gồm có lớp Vỡ Lòng đến Cấp 9.

Sinh hoạt hàng năm của trường gồm có

 • Dạy ngôn ngữ, văn hóa, và lịch sử Việt Nam

 • Kêu gọi sự bảo trợ của các phụ huynh và các công ty. Tổ chức các buổi lạc quyên để gây quỹ hoạt động cho trường, trang trải những tốn phí mướn chỗ, dụng cụ giáo khoa, phần thưởng cho các em, tổ chức những buổi hội họp, .v/v..

 • Tạo cơ hội và khuyến khích các em tham gia vào những công tác thiện nguyện hàng năm.

 • Khuyến khích các em chăm học với những phần thưởng khích lệ và bảng ban khen cuối khóa.

Ban Điều Hành trường VNHB đều là những người làm việc tình nguyện. Mọi quyết định liên hệ đến hoạt động của trường đều được sự đồng ý chung của Ban Giảng Huấn và Ban Điều Hành.

Trường VNHB luôn nỗ lực

 • Kêu gọi sự góp tay của các phụ huynh và các thân hữu trong việc tạo dựng và phát triển một ban giảng huấn hữu hiệu và tận tâm.

 • Phương pháp giáo khoa để các em có thể đạt được những thành quả tốt đẹp.

 • Tạo dựng và bảo tồn một môi trường khuyến học, an ninh, và trật tự.

Vào tháng 5 năm 2002, trường VNHB đã nhận được giấy của sở thuế liên bang (IRS) chứng nhận trường là một “Cơ Quan Không Vụ Lợi” --Non-Profit Organization – 501(C)(3); EIN # 91-2163508.

Quỹ hoạt động của trường VNHB hoàn toàn nhờ vào sự đóng góp và bảo trợ của các phụ huynh và các công ty. Ngân quỹ của trường được xử dụng theo các ưu tiên sau đây: (1) Mướn phòng ốc và chi tiêu cho các dụng cụ giáo khoa, (2) Lễ phát thưởng cuối khóa, (3) Những buổi hội họp như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, ...v/v..., (4) Tu nghiệp, và (5) Tổ chức các hoạt động thiện nguyện.

Mọi chi tiết xin liên lạc

Nguyễn Quốc Dũng – Chủ Tịch 425-830-9817

Lâm Thủy (Tina) - Hiệu Trưởng 206-250-4630

Nguyễn Văn Lộc – Phó Hiệu Trưởng 253-249-5249

Trần Bình Minh-Quân - Phó Hiệu Trưởng 206-696-4177

Đoan Trang (Lucia) – Thủ Quỹ 206-719-0319

Địa chỉ bưu chính

270 Edmonds Ave SE

Renton, WA 98056

Hong-Bang Vietnamese Language School (HBVLS) was founded in January 2002, by a group of Vietnamese parents in the greater Seattle area. The mission of HBVLS is to preserve Vietnamese heritage by educating students about Vietnamese language, culture, values, and history.

The primary goals are to ensure that each student will

 • Develop the ability to speak, read, and write Vietnamese fluently.

 • Develop knowledge of Vietnamese history and culture.

 • Become a responsible citizen through sharing and volunteer work in our community.

Our program is FREE of charge and is open to the general public. Information regarding our program can be found at our web site.

For the 2011-2012 school year, we have 325 students and 14 classes. Our courses are offered on Sundays in the fall and spring semesters. All activities conducted at HBVLS are strictly cultural and educational.

The activities that HBVLS plans to perform during each school year include

 • Teach the language, culture, and history of Viet Nam;

 • Seek corporate sponsorship and/or conduct fundraising events to cover operating expenses, such as facilities, supplies, continuing education, special event celebrations, awards, etc;

 • Organize cultural events such as Tet (Vietnamese New Year) and Tet Trung Thu (Moon Festival);

 • Help develop our students into responsible citizens by encouraging volunteer work. Volunteer activities will be organized twice a year; and

 • Encourage students to “stay in school” and “off the street” by organizing field trips and an end-of-semester ceremony to recognize their hard work and accomplishments.

Our organization consists of volunteers. All instructors have a college level education. All HBVLS instructors and support staff participate in managing and making all decisions through the democratic process – one person, one vote. As part of a continuous improvement process, HBVLS is committed to:

 • Recruiting, developing, and supporting a competent and caring staff;

 • Improving teaching strategies and application of flexible learning programs to suit students of all age and educational levels; and

 • Providing and maintaining a safe and orderly environment that promotes and stimulates learning.

As of May 2002, HBVLS obtained a ruling from the Internal Revenue Service, designating the organization as a “Non-Profit Organization - 501(C)(3).” HBVLS is primarily supported through donations/sponsorship from various corporations and the general public.

Our school budget is allocated in accordance with the following priorities: (1) Classroom rental and school supplies; (2) Award ceremony at the end of each semester; (3) Special event celebrations, such as Vietnamese New Year, Moon Festival, etc.; (4) Continuing education; and (5) Support for organized volunteer activities.

Contacts

Dung Nguyen – President 425-830-9817

Thuy (Tina) Lam – Principal 206-250-4630

Loc Nguyen – Vice Principal 253-249-5249

Minh-Quan (MQ) Tran - Vice Principal 206-696-4177

Doan Trang (Lucia) – Treasurer 206-719-0319

Address

270 Edmonds Ave SE

Renton, WA 98056