Trường Việt Ngữ Hồng Bàng

SEATTLE - WASHINGTON

Thông Báo | Announcements

School Announcements
Graduation flyer - 2023-2024.pdf

Một vài hình ảnh sinh hoạt của buổi picnic 2024  (A few pictures of our 2024 picnic)

Cám ơn các phụ huynh đã tham gia và đã mang đến rất nhiều món ăn và niềm vui!

Thank you parents for participating and for having brought lots of food and fun to the picnic!

Xem toàn bộ hình ảnh: (Full album): Sinh Hoạt 2024.